Cmentarz parafialny

Cmentarz w Stęszewie jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Trójcy. Administratorem w imieniu Parafii jest Firma Pogrzebowa "Lamento" z Dopiewa.

www.lamento-kubicka.pl

e-mail: biuro@lamento-kubicka.pl

Biuro Firmy Pogrzebowej znajduje się w Dopiewie i w Stęszewie.
Godziny urzędowania biura:
Stęszew, ul. Kościelna 1

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00


tel. 603 130 010 (całą dobę)

Informacje o pogrzebie będą podawane w Ogłoszeniach Parafialnych
LINK DO CMENTARZA

Pogrzeb katolicki

Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła.

Obrzęd pogrzebu rozpoczyna się pozdrowieniem w duchu wiary. Do bliskich zmarłego kieruje się słowa "pocieszenia" (w rozumieniu Nowego Testamentu jest to moc Ducha Świętego w nadziei (Por. 1 Tes 4, 18.). Wspólnota zebrana na modlitwie oczekuje także "słów życia wiecznego". Śmierć jednego z jej członków jest okazją, którą powinno się wykorzystać na zwrócenie uwagi na to, co przekracza perspektywy "tego świata", i na doprowadzenie wiernych do prawdziwych perspektyw wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego.

Liturgia słowa w czasie pogrzebu wymaga tym bardziej szczególnego przygotowania, że w zebranej wspólnocie mogą znajdować się wierni, którzy rzadko uczestniczą w liturgii, oraz przyjaciele zmarłego nie będący chrześcijanami. Zwłaszcza homilia powinna "unikać rodzaju literackiego pochwalnej mowy pogrzebowej" oraz ukazywać misterium śmierci chrześcijańskiej w świetle Chrystusa Zmartwychwstałego.

Eucharystia stanowi centrum paschalnej rzeczywistości śmierci chrześcijańskiej. Wtedy właśnie Kościół wyraża swoją skuteczną jedność ze zmarłym, ofiarując Ojcu, w Duchu Świętym, ofiarę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Prosi on wówczas, by jego dziecko zostało oczyszczone z grzechów oraz ich skutków i zostało przyjęte do paschalnej pełni Uczty w Królestwie niebieskim . Przez celebrację Eucharystii wspólnota wiernych, a szczególnie rodzina zmarłego uczy się żyć w łączności z tym, który "zasnął w Panu", przyjmując Ciało Chrystusa, którego zmarły nadal jest żywym członkiem, modląc się za niego i z nim.

Żegnając zmarłego, Kościół "poleca go Bogu". Jest to "ostatnie pożegnanie, jakie wspólnota chrześcijańska oddaje swemu członkowi, zanim jego ciało będzie wyniesione i pogrzebane".

(Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1684 - 1690)

Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu pogrzebu:

    1. karta zgonu wystawiona przez lekarza
    2. akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
    3. zaświadczenie o udzieleniu sakramentów świętych (jeśli zgon nastąpił poza parafią)
    4. dokument potwierdzający prawo do pochowania zmarłego w grobie rodzinnym

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

PLAN CMENTARZA