ul. Kościelna 3  61 813 40 82   parafiawsteszewie@gmail.com

Nowy diakon z naszej parafii

niedziela, 17-05-2020


Dnia 16 maja 2020 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim pochodzący z naszej parafii kleryk Jacek Cieślak przyjął święcenia diakonatu z rąk J.E ks. bpa Wiesława Meringa. Nowemu Diakonowi życzymy obfitości łask i wierności powołaniu. (Na zdjęciu drugi od lewej)

Diakonat jest pierwszym ze stopni sakramentu święceń (obok kapłaństwa i biskupstwa). Włącza do stanu duchownego. Jak czytamy na stronie diakonat.pl: 

"Do zadań diakona należy (o ile zleci mu to Ordynariusz miejsca) zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II:

 • asystowanie biskupowi i kapłanowi a czasie funkcji liturgicznych we wszystkim, co mu przyznają różne księgi liturgiczne święceń;
 • udzielanie chrztu uroczystym obrzędem oraz uzupełnienie opuszczonych ceremonii w odniesieniu do ochrzczonego dziecka lub dorosłego;
 • przechowywanie Eucharystii, udzielanie sobie i innym, zanoszenie Jej jako Wiatyku umierającym oraz udzielanie ludowi eucharystycznego błogosławieństwa świętą puszką;
 • tam, gdzie nie ma kapłana, asystowanie i błogosławienie małżeństwa imieniem Kościoła na podstawie delegacji Biskupa lub proboszcza, z zachowaniem innych wymogów nakazanych w KPK oraz z zachowaniem mocy kan. 1098, gdzie to, co mówi się o kapłanie, należy również rozumieć o diakonie;
 • udzielanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędom pogrzebu i pochowania;
 • głoszenie Ewangelii, czytanie wiernym Pisma św., oraz przepowiadanie, nauczanie i zachęcanie ludu;
 • przewodniczenie w kulcie religijnym i nabożeństwach błagalnych, prowadzenie pogrzebu, gdy nie ma kapłana;
 • kierowanie nabożeństwem Słowa Bożego zwłaszcza tam, gdzie nie ma kapłana;
  zajmowanie się w imieniu Hierarchii dziełami miłosierdzia i administracją oraz akcją społecznej pomocy; 
 • kierowanie prawnie w imieniu proboszcza i biskupa oddalonymi społecznościami chrześcijan;
  popieranie i wspomaganie apostolskiej działalności świeckich;
  udział w Radach Duszpasterskich.

Wszystkie te funkcje winny być wykonywane w doskonałej łączności z biskupem i jego prezbiterium czyli pod władzą biskupa i kapłana, którzy w danym miejscu prowadzą duszpasterstwo". (http://www.diakonat.pl/index.php/kim-jest-diakon-czym-jest-diakonat/)

foto: https://www.facebook.com/MSFPL/

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM