ul. Kościelna 3  61 813 40 82   parafiawsteszewie@gmail.com

Cmentarz w Stęszewie jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Trójcy. Administratorem w imieniu Parafii jest Firma Pogrzebowa "Lamento" z Dopiewa.

Biuro Firmy Pogrzebowej znajduje się w Dopiewie i w Stęszewie.
Godziny urzędowania biura:

Stęszew, ul. Kościelna 1
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
tel. 603 130 010 (całą dobę)
Informacje o pogrzebie będą podawane w Ogłoszeniach Parafialnych

LINK DO CMENTARZA   REGULAMIN CMENTARZA


Pogrzeb katolicki

Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła.

Obrzęd pogrzebu rozpoczyna się pozdrowieniem w duchu wiary. Do bliskich zmarłego kieruje się słowa "pocieszenia" (w rozumieniu Nowego Testamentu jest to moc Ducha Świętego w nadziei (Por. 1 Tes 4, 18.). Wspólnota zebrana na modlitwie oczekuje także "słów życia wiecznego". Śmierć jednego z jej członków jest okazją, którą powinno się wykorzystać na zwrócenie uwagi na to, co przekracza perspektywy "tego świata", i na doprowadzenie wiernych do prawdziwych perspektyw wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego.

Liturgia słowa w czasie pogrzebu wymaga tym bardziej szczególnego przygotowania, że w zebranej wspólnocie mogą znajdować się wierni, którzy rzadko uczestniczą w liturgii, oraz przyjaciele zmarłego nie będący chrześcijanami. Zwłaszcza homilia powinna "unikać rodzaju literackiego pochwalnej mowy pogrzebowej" oraz ukazywać misterium śmierci chrześcijańskiej w świetle Chrystusa Zmartwychwstałego.

Eucharystia stanowi centrum paschalnej rzeczywistości śmierci chrześcijańskiej. Wtedy właśnie Kościół wyraża swoją skuteczną jedność ze zmarłym, ofiarując Ojcu, w Duchu Świętym, ofiarę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Prosi on wówczas, by jego dziecko zostało oczyszczone z grzechów oraz ich skutków i zostało przyjęte do paschalnej pełni Uczty w Królestwie niebieskim . Przez celebrację Eucharystii wspólnota wiernych, a szczególnie rodzina zmarłego uczy się żyć w łączności z tym, który "zasnął w Panu", przyjmując Ciało Chrystusa, którego zmarły nadal jest żywym członkiem, modląc się za niego i z nim.

Żegnając zmarłego, Kościół "poleca go Bogu". Jest to "ostatnie pożegnanie, jakie wspólnota chrześcijańska oddaje swemu członkowi, zanim jego ciało będzie wyniesione i pogrzebane".

(Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1684 - 1690)


Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu pogrzebu:

  • 1. karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • 2. akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
  • 3. zaświadczenie o udzieleniu sakramentów świętych (jeśli zgon nastąpił poza parafią)
  • 4. dokument potwierdzaj ący prawo do pochowania zmarłego w grobie rodzinnym

MAPA CMENTARZA

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM