ul. Kościelna 3  61 813 40 82   parafiawsteszewie@gmail.com

Msze Św. i nabożeństwa

w niedziele i święta

Kościół parafialny:
godz.: 7:30, 9:00, 10:00, 11:15, 15:00, 18:00

w okresie lipiec-sierpień
godz.: 7:30, 9:00, 10:00, 11:15, 19:00

Sanktuarium NPNMP


w dni powszednie

Kościół parafialny:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz.: 17:30, 18:00
  • środa godz.: 7:30, 18:00
  • sobota godz.: 18:00

Sanktuarium NPNMP

sobota godz.: 7:30 


Nabożeństwa:

Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
środa godz. 18:00

majowe, różaniec w październiku
- w kościele parafialnym po wieczornej Mszą św.
- poniedziałek, środa, piątek - we Farze dla dzieci o godz.: 16:30

Różaniec przed każdą Mszą św.

Droga krzyżowa w piątki Wielkiego Postu:
- dla dzieci godz.16:30 - w Farze
- w kościele parafialnym po wieczornej Mszy świętej

Gorzkie Żale
w niedzielę o godz. 14:00

Roraty w Adwencie:
- godz.: 7:30 - codziennie w kościele parafialnym
- dla dzieci we Farze: poniedziałek, środa i piątek o 16:30

Odpusty:

  •  Kościół Parafialny: Świętej Trójcy
  •  Sanktuarium: 8 września - Narodzenia N.M.P.(rocznica ogłoszenia Najświętszej Maryi Panny Patronką Stęszewa)

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
pół godziny przed Mszą św.

Chrzest Św.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae
spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy
wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa ,
zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest
sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213).

Ponieważ warunkiem koniecznym udzielenia sakramentu chrztu św. jest złożenie wyznania
wiary, chrztu niemowląt dokonuje się w oparciu o wiarę rodziców dziecka i rodziców
chrzestnych (Synod poznański 2004-2008).

Rodzice i chrzestni winni podczas liturgii chrzcielnej przystąpić do Komunii Świętej i ofiarować ją
w intencji dziecka. Z sakramentu pojednania skorzystać można w parafii pół godziny przed każdą Mszą
świętą. Nie jest to możliwe ze strony rodziców dziecka pozostających w niesakramentalnym związku
(konkubinat, związek cywilny). Rodzice Ci, którzy nie mogą otrzymać sakramentalnego rozgrzeszenia
(trwając w stanie wskazującym na brak możliwości podjęcia uczciwego postanowienia poprawy), mogą
przyjąć jednak Komunię Duchową, tzn. zjednoczyć się z Bogiem w modlitwie w intencjach swojego
dziecka wraz z prośbą, by On sam zamieszkał w ich sercu.

Dokumenty. Zgłaszając dziecko do chrztu świętego należy przedstawić metrykę urodzenia dziecka
(Odpis aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego), a w przypadku rodziców, którzy związek
małżeński zawierali poza naszą parafią także świadectwo ślubu kościelnego. Jeśli rodzice dziecka żyją
w związku pozasakramentalnym, należy przedstawić świadectwo zawarcia małżeństwa w Urzędzie
Stanu Cywilnego. Rodzice dziecka, którzy żyją w związku niesakramentalnym muszą złożyć
zobowiązanie do katolickiego wychowania dziecka.
Chrzestni winni być świadkami wiary. Nie są oni bowiem jedynie świadkami ceremonii chrzcielnej!

W związku z tym powinni spełniać określone przez Kościół wymagania:

1. winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami
wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła;
2. rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku niesakramentalnym
(kontrakt cywilny lub bez żadnych zobowiązań prawnych) oraz młodzież, która nie
uczestniczy w katechizacji;
3. winni przedstawić wystawione przez własnego proboszcza odpowiednie zaświadczenie
o zdolności do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego (pochodzący z innych parafii niż
parafia dziecka);
4. dla słusznej przyczyny wolno dopuścić wiernego prawosławnego do pełnienia roli
chrzestnego obok chrzestnego katolickiego (lub matki chrzestnej katolickiej) w chrzcie
dziecka lub dorosłego katolika pod warunkiem jednak wystarczającego zabezpieczenia
edukacji ochrzczonego oraz wiedzy o tym, że dany chrzestny nadaje się do tej roli;
5. jako świadek chrztu św. może być dopuszczony ochrzczony, należący do niekatolickiej
wspólnoty chrześcijańskiej i to tylko razem z chrzestnym katolikiem (Synod poznański
2004-2008, Statut 511 – 512).

I Komunia Św.

Wymagane dokumenty:

  • metryka chrztu dziecka
  • jeśli dziecko nie należy do naszej parafii należy przedstawić zgodę własnego proboszcza na przystąpienie do I Komunii Świętej

Bierzmowanie

Wymagane dokumenty:
  • metryka chrztu
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą
wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do
zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione
przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (KKK 1601)

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje:

1. Katechezę przedmałżeńską – tzw. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI.
2. Spotkania w poradni rodzinnej
3. Zgłoszenie się do Proboszcza celem prawnego i liturgicznego przygotowania
do sakramentu małżeństwa – przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym
ślubem
4. Zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego (małżeństwa konkordatowe)
celem uzyskania zaświadczenia koniecznego do uznania małżeństwa
kościelnego przez Rzeczpospolitą Polską.
Dokumenty, jakie należy przedstawić w Biurze Parafialnym:
1. aktualne metryki chrztu narzeczonych (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
wstecz)
2. dowody osobiste
3. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z oceną z katechezy
4. zaświadczenie o ukończeniu katechez (tzw. kurs) przedmałżeńskich (a także
świadectwo spotkań w poradni małżeńskiej)
5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy narzeczeni chcą
zawrzeć małżeństwo ze skutkami cywilnoprawnymi, tzw. ślub
konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
6. do proboszcza zgłaszamy się co najmniej na 3 miesiące przed planowaną datą
ślubu

Nauki przedmałżeńskie rozpoczną się 23.09 (niedziela) Mszą św.
o godz. 18:00, a spotkania od poniedziałku do piątku o godz.
18:30. Spotkania w poradni małżeńskiej odbędą się 2 i 10
października o godz. 18:30. w salce katechetycznej przy kościele

Narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa
w dwóch spotkaniach
Przybycie na spotkanie nie wymaga wcześniejszej rejestracji ani
zapisów.

Namaszczenie chorych

Odwiedziny chorych:
- pierwsza sobota miesiąca od godz.: 8:00
- na każde wezwanie

Kapłaństwo

Wszystkich chętnych młodych mężczyzn zapraszamy do naszego diecezjalnego seminarium!

Pogrzeb

Zgłoszenie pogrzebu w parafii:

Do zgłoszenia pogrzebu potrzebny jest akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego. Zanim zostanie wydany akt zgonu można skontaktować się z parafią w sprawie wstępnego ustalenia terminu i godziny uroczystości.

wiecej informacji (m.in spis dokumentów potrzebnych do pogrzebu, regulamin i mapa cmentarza, o porzebie katolickim): https://parafiasteszew.pl/cmentarz

Administracja cmentarza w Stęszewie

Lamento

ul. Kościelna 1   62 – 060 Stęszew

kom.: +48 603 130 010

mail: biuro@lamento-kubicka.pl

strona www.: http://www.lamento-kubicka.pl/

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM