ul. Kościelna 3  61 813 40 82   parafiawsteszewie@gmail.com

Sanktuarium p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Stęszewie

Stęszew – niewielkie miasto położone jest około 20 kilometrów
na zachód od Poznania. Znajduje się na rozwidleniu głównych dróg
z Poznania do Wrocławia i Zielonej Góry. Pierwsza wzmianka o parafii
pochodzi z 1298, która powstała prawdopodobnie w XIII w. Prawa
miejskie otrzymał Stęszew w 1370 r.
Pierwsze przekazy pisemne o żywym już tedy kulcie Niepokalanej Maryi
pochodzą z początku XVII wieku. Wynika z nich, że był już znaczny kult
w okresie średniowiecza. Według tych przekazów w miejscu dzisiejszego
sanktuarium znajdowała się niewielka świątynia czy kaplica z
umieszczoną figurką Matki Bożej. W czasie napadu na nią nieprzyjaciół
wiary – tak głosi ustne podanie – kościółek uległ spaleniu, a wizerunek
Maryi cudownie ocalał. Został przeniesiony do miejscowego kościoła
parafialnego, a następnego dnia miał powrócić i unosić się nad
pogorzeliskiem.
Inna opowieść głosi, że po spaleniu kościółka ocalona statua Matki Bożej
ukazywała się nad falami jezior Witobla i Lipna tak długo, aż
mieszkańcy przenieśli ją znowu na dawne miejsce. Ponownie
wybudowano tam niewielką kaplicę, w której umieszczono cudowną
Figurę Bożej.
Pamięć o tych opowieściach upamiętnił ks. Jan Twardowski w pięknej
Litanii polskiej:
Niepokalana Dziewico Stęszewska,
która nie chciałaś nas porzucić,
cudownie ocalona. Módl się za nami”
Opieka Maryi Niepokalanej nad mieszkańcami Stęszewa rzeczywiście
przez wieki była zawsze widoczna. Świadczą o tym dawne zapisy
kronikarskie o uzyskanych łaskach oraz liczne rzesze pielgrzymów
przybywających do stęszewskiego sanktuarium, jak potocznie nazywano
kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny, czy ofiarowane bardzo liczne wota, które niestety poginęły
w wojennych zawieruchach.
Mając na względzie coraz bardziej rozwijający się kult Matki Bożej
w naszym mieście, Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak wydał oficjalny
dekret ustanawiający kościół filialny pod wezwaniem Najświętszej Maryi
Panny jako sanktuarium diecezjalne.
W kilkadziesiąt lat później mieszkańcy skierowali do rady Miasta
i Gminy Stęszew prośbę o uznanie Najświętszej Maryi Panny za Patronkę
Miasta, motywując odpowiednio swój wniosek: „Matka Boża od wieków
otoczona jest szczególną czcią i nazywana przez mieszkańców Stęszewa
i ziemi stęszewskiej Panią Stęszewa i okolicy”.
We współczesne dzieje miasta szczególnie wpisuje się data:
10 września 2005 roku. Tego dnia ks. Arcybiskup Gądecki oficjalnie
ogłosił Najświętszą Maryje Pannę Patronką Stęszewa. W uroczystej mszy
św. odprawionej na stęszewskim Rynku uczestniczyło ponad dwa tysiące
osób. Następnie w kościele Niepokalanego Poczęcia najświętszej Maryi
Panny przed słynącą łaskami figurą Matki Bożej z dzieciątkiem
odśpiewano „Te Deum Laudamus- Ciebie Boga wysławiamy”, jako
wyraz radości i dziękczynienia Kościoła stęszewskiego za wielowiekową
matczyną opiekę Maryi.
Uczestnicy tej uroczystości mieli świadomość, że byli świadkami
niecodziennego i ważnego dla dziejów Stęszewa wydarzenia.
Stąd też wyraźne życzenie wielu parafian, aby ten akt nie był tylko
jednorazową manifestacją wiary i czci dla naszej patronki, ale żeby był
świętowany i przypominany każdego roku.
U bardzo wielu naszych mieszkańców jest żywa świadomość
szczególnej opieki Maryi Niepokalanej, która w przeszłości
i w obecnych nam czasach ochrania St
jesteśmy Jej niezmiernie

Pieśń przy odsłanianiu łaskami słyn

Bądź
bądź
Witaj nam witaj Niepokalana,
Tyś Wspomo
Witaj nam witaj Matko łaski pełna,
Stęszewska Pani,

gdy figura jest zasłaniana :

Żegnaj nam Matko,
Za Twoje dary niech wieczna chwała
rozbrzmiewa teraz, zawsze i wsz
Cześć Ci Maryjo, cze
Bądź pozdrowiona, b
Stęszewska Pani,
i w obecnych nam czasach ochrania Stęszew i całą
my Jej niezmiernie wdzięczni.
przy odsłanianiu łaskami słynącej figury :
ądź pozdrowiona Święta Maryjo,
ądź pochwalona o Matko Boża.
Witaj nam witaj Niepokalana,
ś Wspomożeniem Wiernych obrana.
Witaj nam witaj Matko łaski pełna,
Stęszewska Pani, nasza Królowo.
gdy figura jest zasłaniana :
Żegnaj nam Matko, żegnaj łaskawa.
Za Twoje dary niech wieczna chwała
rozbrzmiewa teraz, zawsze i wszędzie.
ść Ci Maryjo, cześć niech Ci będzie.
ądź pozdrowiona, bądź pochwalona
Stęszewska Pani, Święta Maryjo.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM